Az AVIA szervezeti felépítése 

Az AVIA hálózat irányítását egyesületi formában az AVIA International végzi, hierarchikus, de rendkívül demokratikus irányítási rendszerrel, a tagvállalatok bevonásával.

A zürichi székhelyű AVIA International  végzi a rendszer koordinálását. A második szinten a Végrehajtó bizottság (CEC) áll tőkeerős országok - Svájc, Németország, Franciaország, Hollandia - tagjaival. Alapvetően ez a négy ország határozza meg az irányt. Az adott projekteket, fejlesztési feladatokat a bizottságok jelölik ki.

A harmadik szinten - melyben Magyarország is benne van - az elnökségi tanács (EC) áll. Ez a szervezet az AVIA döntéshozó testülete, költségvetési és project indítványozó döntéseket hoznak. A projectek végrehajtását a szakmai bizottságok végzik (pl.: marketing, üzemanyagkártya, kenőanyag, …) A tanács döntéseit a 85 tagvállalat delegáltjaiból álló szervezet hagyja jóvá. A tanács évente egyszer ülésezik, zömében az EC által előterjesztett pontok elfogadása protokolláris jellegű.

Az AVIA International szervezet alatt helyezkednek el az egyes országos szervezetetek, amelyek hatásköre a területi régiókra terjed ki. Magyarországon az Avia Hungária Egyesület végzi a márka védelmét, az AVIA-val kapcsolatos hazai feladatok koordinálását. A hierarchia alsó lépcsőjén a tagok, a brand-tulajdonos cégek, vagyis a konkrét benzinkutak állnak.

Az AVIA egyesület - amely a márkanévvel kapcsolatos jogokat birtokolja és a márkanév használata fölött őrködik - elsősorban a közös megjelenést és a marketinget irányítja, valamint a tagság feletti ellenőrzést gyakorolja - nonprofit rendszerben működik, zürichi székhellyel. Az egyes országokban tevékenykedő tagvállalatokat nemzeti egyesületek fogják össze és koordinálják, a svájci központ felügyelete alatt. A törzstagságot elnyert vállalatok az egyes országokban saját körben adhatják tovább a márkahasználati licencet az általuk alkalmasnak tartott benzinkutaknak, amelyek képesek betartani az AVIA szigorú minőségi előírásait és így a márkát méltóan képviselni. A tagvállalatok beszerzéseiket - üzemanyag, a shopok árui és egyéb eszközök - közösen végzik, ezért lényegesen jobb feltételekkel és költséghatékonyabban képesek üzemeltetni hálózatukat, nem beszélve arról, hogy így gazdasági érdekük fűződik a minél tökéletesebb együttműködéshez. A know-how-transzfer és a közös beszerzés nemzetközi szinten is megvalósul, amihez a svájci központ, az AVIA International nyújt támogatást.

szervezeti felépítés